Sprostredkovanie poistenia

Sprostredkujeme pre Vás uzavretie najvyhodnejších  zmluv na :

 

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie zodpovednosti chráni Vás a každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa Vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 

Havarijné poistenie

Myslite na to, že PZP nekryje škody spôsobené vlastným zavinením. Rovnako ani nekryje škody po živelnej pohrome, vandalizme alebo pri krádeži. Práve pre takéto prípady je dobré mať havarijné poistenie (KASKO).

Frekvencia pohybu vozidiel na cestách je vyššia, tým sa zvyšuje nielen riziko nehody, ale aj neočakávanej poruchy vozidla. Aj nepatrné poškodenie či pokazenie auta je zásahom do rodinného rozpočtu.

Sprostredkujeme Vám aj pripoistenie poruchy auta, vďaka ktorému vám uhradíme aj opravu  pokazeného auta v prípade ýe sa Vám napríklad pokazí prevodovka alebo poškodí motor, poisťovna vá to preplatí. Hradené sú opravy alebo akékoľvek poškodenia vozidla okrem vecí, ktoré podliehajú  štandardnému opotrebovaniu a menia sa pri garančných prehliadkach. Uzavrite si havarijné poistenie s pripoistením poruchy vozidla.